Disclaimer

De website van Conberg Design is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Conberg Design kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen. Conberg Design kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.

De gehele inhoud van deze site, inclusief alle grafische en of fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van Conberg Design, tenzij anders vermeld. Bij alle op deze site afgebeelde kunstwerken ligt het auteursrecht bij de desbetreffende kunstenaar/designer/fabrikant of Conberg Design. Het gebruik van deze afbeeldingen zonder nadrukkelijke toestemming van de kunstenaar/designer/fabrikant of Conberg Design is verboden.

Andere afbeeldingen vallen onder het copyright van Conberg Design. Niets wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal en op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de kunstenaar/designer/fabrikant dan wel Conberg Design.

Op de informatie welke u op onze site aantreft berust copyright. Overname van delen van de tekst voor gebruik in uw eigen site of documentatie is alleen toegestaan na toestemming van de eigenaar van Conberg Design.

Conberg Design houdt de website naar haar beste inspanning actueel. Het kan echter voorkomen dat sprake is van kennelijke type, tel- of toetsfouten. Derhalve kan aan informatie zoals weergeven op de website geen rechten worden ontleend.

Prijzen zijn in euro, inclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden. Conberg Design aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen welke onjuist zijn weergegeven. Items die volgens deze site nog in stock zijn, kunnen intussen zijn verkocht.